Quận Sơn Trà: Phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn

.

Ngày 17-12, theo thông tin tại kỳ họp thứ 9, HĐND quận Sơn Trà (khóa X) đánh giá tổng kết công tác năm 2019, quận Sơn Trà có 9/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch đề ra, tăng 14,7% so cùng kỳ năm 2018; lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển khá; thu hút gần 3 triệu lượt khách đến lưu trú, tăng 22% so năm 2018. Toàn quận triển khai thi công 28/30 công trình vốn ngân sách quận. Thu ngân sách ước đạt trên 720 tỷ đồng. Năm 2019, hoạt động của HĐND quận Sơn Trà bảo đảm thực hiện theo đúng quy định và hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Năm 2020, HĐND quận Sơn Trà đề ra mục tiêu phát huy thế mạnh địa phương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ; phát triển ngành dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là dịch vụ du lịch.

Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; tăng cường quản lý quy hoạch, đô thị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Quận phát huy vai trò của Thường trực HĐND quận, tăng cường phối hợp với các tổ đại biểu HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Thường trực HĐND các phường trong giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết.

 TRỌNG HUY

 

;
;
.
.
.
.
.