Xem xét giải thể quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố được thành lập từ tháng 12-2013, do UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan đại diện sở hữu. Quỹ hoạt động theo phương thức ủy thác toàn bộ hoạt động nghiệp vụ cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5-2014. 

Tuy nhiên, hoạt động của quỹ từ khi thành lập cho đến nay không hiệu quả; bình quân số bảo lãnh trong 5 năm hoạt động chỉ đạt 3,6 tỷ đồng/năm; phí bảo lãnh tín dụng thấp không đủ trích lập dự phòng chung… Đặc biệt, quỹ hoạt động không bảo đảm an toàn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật nên UBND thành phố có phương án giải thể và chấm dứt hoạt động của quỹ này. Tính đến cuối tháng 6-2019, tổng vốn hoạt động của quỹ là 64,562 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách cấp là 50 tỷ đồng, vốn khác là 14,562 tỷ đồng.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.