Trưng bày 21 phương án thi tuyển thiết kế kiến trúc chợ Cồn

.

ĐNO - Ngày 21-3, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng tổ chức trưng bày các bản vẽ và lấy ý kiến đánh giá của nhân dân đối với 21 phương án dự thi thiết kế kiến trúc chợ Cồn tại hội trường tầng 3 của Trung tâm thương mại chợ Cồn (quận Hải Châu).

Một số tiểu thương chợ Cồn tìm hiểu và tham gia đánh giá các phương án thi tuyển kiến trúc chợ Cồn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một số tiểu thương chợ Cồn tìm hiểu và tham gia đánh giá các phương án thi tuyển kiến trúc chợ Cồn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, vào ngày 26-12-2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 5874/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn và giao Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng tư vấn, tổ chức cuộc thi. Sau một thời gian triển khai, có 35 đơn vị đăng ký tham gia, trong đó có 3 đơn vị tư vấn nước ngoài và 32 đơn vị trong nước.

Vào giữa tháng 1-2020, Ban tổ chức đã sơ tuyển và thống nhất mời 29 đơn vị tham dự cuộc thi. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 21 bài dự thi của 19 đơn vị nộp, trong đó có 2 đơn vị nước ngoài (các đơn vị còn lại xin không tiếp tục tham gia do không kịp tiến độ hoàn thành bài dự thi).

Toàn bộ các bài dự thi được trưng bày và lấy ý kiến nhân dân tại hội trường tầng 3 của Trung tâm thương mại chợ Cồn từ ngày 21-3 đến 27-3-2020 (mở cửa tự do). Sau đó, Ban giám khảo cuộc thi sẽ tiến hành chấm chọn và đề xuất thành phố phương án thiết kế tốt nhất để triển khai đầu tư.

Dưới đây là một số bản phối cảnh phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn mà các đơn vị gửi dự thi.

Một phương án thiết kế được gửi dự thi.
Phối cảnh một phương án thiết kế gửi dự thi.
Phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn được gửi dự thi.
Phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn dự thi.
Phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn được gửi dự thi.
Một bản phối cảnh chợ Cồn khác.
Phối cảnh một phương án dự thi thiết kế kiến trúc chợ Cồn.
Đây là bản phối cảnh của một đơn vị dự thi thiết kế kiến trúc chợ Cồn.
Phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn được gửi dự thi.
Phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn của một đơn vị gửi dự thi.
Phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn được gửi dự thi.
Một trong số phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn gửi dự thi.
Phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn được gửi dự thi.
Một bản phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn gửi dự thi.
Phối cảnh một phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn được gửi dự thi.
Bản phối cảnh phương án thiết kế kiến trúc chợ Cồn khác gửi dự thi.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.