Cải cách hành chính để thu hút nguồn lực đầu tư

.

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 28-1-2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn. Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh hợp tác, tư vấn và đối thoại chính sách thu hút nguồn lực, cải thiện môi trường kinh doanh.

Thành phố đang tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư. Trong ảnh: Công chức bộ phận “Một cửa” UBND quận Sơn Trà (bên phải) hướng dẫn công dân làm hồ sơ, thủ tục.  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Thành phố đang tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư. Trong ảnh: Công chức bộ phận “Một cửa” UBND quận Sơn Trà (bên phải) hướng dẫn công dân làm hồ sơ, thủ tục. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính

Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo thường xuyên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng. Các sở, ban, ngành cũng nỗ lực giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đánh giá tác động môi trường, triển khai thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng... Cơ chế một cửa đã được áp dụng đồng bộ ở cả ba cấp (thành phố, quận/huyện, phường/xã), góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư, đất đai, môi trường, lao động, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, giao thông vận tải, thuế...

Năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phù hợp với quy định hiện hành và trình UBND thành phố ban hành bộ thủ tục hành chính mới (Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 12-11-2021). Đến nay, có 20 thủ tục bị hủy bỏ, 2 thủ tục được thêm mới và điều chỉnh bổ sung, thay thế 49 thủ tục.

Tất cả các thủ tục hành chính đều được công khai theo hình thức niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên website của sở, bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; đồng thời làm cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công chức.

Theo Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Huỳnh Liên Phương, các vướng mắc về thủ tục hành chính của nhà đầu tư, doanh nghiệp đã được ghi nhận và tháo gỡ kịp thời. Đơn cử là việc tăng cường hợp tác, đối thoại chính sách đã đem lại kết quả và dấu ấn được đơn vị thực hiện thông qua sự kiện “Đối thoại doanh nghiệp” vào ngày 24-9-2021. Qua đó, thành phố cũng đúc kết kinh nghiệm và chú trọng công tác cải cách hành chính và xây dựng chính sách để hướng đến mục tiêu thu hút các nguồn lực đầu tư vào thành phố.

Tháo gỡ những điểm nghẽn

Bà Huỳnh Liên Phương cho rằng, để công tác xúc tiến đầu tư đạt hiệu quả cần tập trung cải cách hành chính và chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố. Theo đó, thành phố sớm đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông cấp thành phố thông qua việc vận hành hiệu quả hệ thống quản lý, giám sát dự án đầu tư gắn liền với trách nhiệm của các sở, ban, ngành. Đồng thời, tiếp tục rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, công bố rộng rãi đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Theo đánh giá của bà Huỳnh Liên Phương, điểm mạnh của thành phố trong thu hút đầu tư chính là sự chủ động và đồng hành của chính quyền thể hiện qua một loạt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành. Tuy nhiên, một số chính sách chưa thực sự hấp dẫn và khả thi trong thực tiễn như: chính sách khuyến khích phát triển công nghệ thông tin chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước; chính sách khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao chưa hấp dẫn và chưa thực sự giải quyết “điểm nghẽn” về đất đai đối với các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hay chính sách xã hội hóa với những ưu đãi miễn giảm về tiền thuê đất chưa áp dụng được trong thực tiễ do những chồng chéo trong các quy định pháp luật về đất đai và đầu tư.

Trừ các dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và Khu Công nghệ thông tin tập trung, các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp hiện hữu và ngoài các khu công nghiệp hầu như chưa được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, công tác rà soát và dự báo chính sách của Trung ương để làm cơ sở xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp/nhà đầu tư tại địa phương cần được thực hiện có chất lượng và cẩn trọngnhằm tránh tình trạng chính sách sau khi ban hành không thể áp dụng trong thực tiễn do vi phạm các quy định của pháp luật liên quan.

“Các chính sách hỗ trợ đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND thành phố ban hành kịp thời và có tính khả thi sẽ có tác dụng rất lớn để tạo môi trường đầu tư trong thời gian đến. UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ đề xuất một số chính sách đặc thù theo thứ tự ưu tiên cho thành phố nhằm triển khai một số dự án lớn, trọng điểm, có tác động lan tỏa, tạo động lực để kinh tế thành phố có những bước tăng tốc, đột phá mới như sớm hình thành trung tâm tài chính, khu phi thuế quan, trung tâm logistics, bến du thuyền quốc tế…”, bà Huỳnh Liên Phương đề xuất.

T.TÙNG

;
;
.
.
.
.
.