Tham mưu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư

.

Ngày 30-6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở KH&ĐT có tầm nhìn rộng hơn trong lĩnh vực tham mưu, nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo các vấn đề có tính vĩ mô để tham mưu UBND thành phố; đồng thời cần quan tâm hơn đến khu vực kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã; nghiên cứu có thêm sản phẩm đặc trưng riêng của Đà Nẵng; tập trung rà soát, chủ động tham mưu các giải pháp về xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Thanh Tâm cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, quỹ đạo phục hồi kinh tế của thành phố đang bước vào giai đoạn bứt phá; tình hình kinh tế - xã hội thành phố khởi sắc trên nhiều lĩnh vực; GRDP ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2021. Một số ngành đạt mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi Covid-19 xuất hiện.

Đặc biệt, nhiều ngành kinh tế có mức tăng trưởng bứt phá, trong đó có ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, đóng góp lớn cho tăng trưởng chung của thành phố... Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tính đến ngày 30-6, ước tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 1.500 tỷ đồng, bằng 25,2% kế hoạch Trung ương giao và 20% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Các tổ công tác liên ngành tiếp tục duy trì hoạt động, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư. UBND thành phố cũng hoàn thành quy trình chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.