Đà Nẵng đứng thứ 6 về chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2021

.

Trung tâm Phát triển và hội nhập Việt Nam (CDI) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chiến lược Việt Nam (VESS) vừa công bố kết quả khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2021. Theo đó, Đà Nẵng đạt 88,94 điểm, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố về công khai ngân sách, xếp sau tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Lai Châu, Vĩnh Long, Cao Bằng. Như vậy, Đà Nẵng giảm 4 bậc so với chỉ số POBI 2020.

Chỉ số POBI được triển khai khảo sát thí điểm từ tháng 7-2017 ở tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình, sau đó mở rộng ra cả nước vào đầu năm 2018. Từ đó đến nay, POBI đã trở thành công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách Nhà nước và mức độ thực thi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; góp phần giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách của các tỉnh, thành phố thông qua các hình thức minh bạch, giải trình và sự tham gia về ngân sách.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.