Triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong thời gian đến.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý Nhà nước các mặt hàng theo thẩm quyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời trình UBND thành phố triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá theo thẩm quyền nhằm bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát; chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại Luật Giá và theo thẩm quyền khi có biến động bất thường; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định phương án giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của UBND thành phố, đánh giá kỹ mức độ điều chỉnh cho phù hợp từng giai đoạn bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát giá cả, đặc biệt vào dịp lễ, mùa mưa bão, thời điểm cuối năm để theo dõi sát diễn biến cung cầu, diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu, vật tư, các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, báo cáo kịp thời để có biện pháp điều hành, cân đối cung cầu, bình ổn giá phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát.

M.Q

;
;
.
.
.
.
.