Điều chỉnh đầu tư và lựa chọn nhà thầu một số dự án

.

UBND thành phố ban hành các quyết định về điều chỉnh quy mô đầu tư và lựa chọn nhà thầu đối với một số dự án trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, điều chỉnh đối với gói thầu xây lắp hạng mục “Trạm bơm nước thải giai đoạn 3” có giá trị 6,3 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, loại hợp đồng trọn gói; thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý 4-2022. Dự án do Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư; Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao điều hành dự án.

Tại quận Cẩm Lệ, dự án “Tuyến đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ” có tổng mức đầu tư 59,9 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và điều hành sự án. Việc điều chỉnh áp dụng cho gói thầu xây lắp giao thông, thoát nước, cấp nước; di dời đường dây trung, hạ thế, thu hồi điện chiếu sáng hiện có và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng; di dời hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt, đường bộ; cải tạo đường ngang đường sắt, di dời nhà gác chắn; cây xanh có giá trị 30,2 tỷ đồng. Lựa chọn nhà thầu qua đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý 4-2022.

Tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh cho dự án Khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 261,3 tỷ đồng. Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Trong đó điều chỉnh giá trị mời thầu đối với hạng mục xây lắp các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh, cống kỹ thuật có giá trị 75,9 tỷ đồng qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong quý 4-2022.

Đối với dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (Khu tái định cư số 3 mở rộng - vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602) có tổng mức đầu tư 80,6 tỷ đồng. Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đối với gói thầu xây lắp và thiết bị với giá trị 53,4 tỷ đồng. Gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước trong quý 4-2022 theo hợp đồng đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày thi công và 120 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.