Phương án đấu giá khu đất dịch vụ tại quận Liên Chiểu

.

ĐNO - UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 16-11-2022 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu trung tâm thương mại dịch vụ (siêu thị) phía đông nam ký túc xá sinh viên phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Khu vực thực hiện đấu giá đất để triển khai dự án phát triển thương mại, dịch vụ gần Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu. Ảnh; TRIỆU TÙNG
Khu vực thực hiện đấu giá đất để triển khai dự án phát triển thương mại, dịch vụ gần Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Khu đất Trung tâm thương mại dịch vụ phía đông nam ký túc xá sinh viên thuộc phường Hòa Khánh Nam có diện tích 19.197m2. Ranh giới sử dụng đất: về phía tây bắc giáp đường Trần Văn Kỷ; phía tây nam giáp đường Lê Doãn Nhạ; phía đông nam giáp đường Nguyễn Sinh Sắc; phía đông bắc giáp đường quy hoạch (chưa thi công).

Mục đích sử dụng đất là cho thuê làm công trình thương mại dịch vụ (siêu thị) theo hình thức trả tiền hằng năm. Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời hạn ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiêu chí đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, phải có đủ các điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh phù hợp để thực hiện đầu tư và có vốn pháp định phù hợp với lĩnh vực kinh doanh theo quy định pháp luật; phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Trước khi tham gia đấu giá, các cá nhân, tổ chức phải đặt trước 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Việc thu, nộp tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước được thực hiện theo Luật đấu giá tài sản. Dự kiến trong quý 4-2022 sẽ tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến; đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức trả giá đi lên với bước giá 5%/tiền thuê đất 1 năm (theo giá khởi điểm).

Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá tài sản hoặc hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt chuyển kết quả đấu giá, biên bản cuộc đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, Trung tâm Phát triển quỹ đất lập hồ sơ, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND thành phố đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.