Việt Nam sẽ xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm

.

Ngày 19-12 tại Hà Nội, Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 với chủ đề “Dịch chuyển dòng vốn toàn cầu”, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp Quỹ Golden Gate Ventures tổ chức. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam sẽ xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, Việt Nam có hơn 20 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân được thành lập với tổng vốn điều lệ đạt hơn 100 tỷ đồng. Để hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ..., Bộ Kế hoạch và Đầu tư thời gian tới sẽ nghiên cứu, báo cáo khả năng xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm và đề xuất cơ chế thành lập quỹ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo để huy động vốn từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách.

Tại diễn đàn, có 39 quỹ đầu tư đã cam kết đầu tư vào các lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo thông qua các doanh nghiệp startup khoảng 1,5 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2025. Qua đó, nâng tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo lên 5 tỷ USD.

N.P

;
;
.
.
.
.
.