Chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

.

UBND thành phố ban hành văn bản triển khai đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 theo Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử, tổng hợp, đánh giá, phân loại đối tượng, mặt hàng, nhận diện các hành vi, phương thức, thủ đoạn để có biện pháp đấu tranh phù hợp; bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, khuyến cáo về tác hại của các hành vi kinh doanh trái pháp luật, buôn bán hàng lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của nhân dân. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách trong công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức…

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.