Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, tín dụng cho phụ nữ

.

Ngày 25-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN thành phố và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng. Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị có 4 nội dung, gồm: triển khai hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các loại hình tín dụng khác; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó tập trung vào giáo dục tài chính cho phụ nữ, góp phần hạn chế tín dụng đen; nâng cao nhận thức và tiến tới thực hiện tốt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông, an sinh xã hội và các hoạt động phối hợp khác.

Thông qua các nội dung ký kết, hội viên có cơ hội được truyền thông giáo dục về tài chính cho cộng đồng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng, dịch vụ tài chính, góp phần hạn chế “tín dụng đen” tránh rủi ro cho người sử dụng dịch vụ tài chính. Trong đó, giới thiệu các chính sách mới của ngành ngân hàng dành cho phụ nữ, cung cấp thông tin, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính; lưu ý cảnh báo sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn.

Sáng cùng ngày, Hội LHPN thành phố tổ chức diễn đàn giao lưu chủ đề “Nữ thương nhân với nền tảng số”. Tại hoạt động, các hội viên được diễn giả có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, doanh nghiệp nữ làm chủ chia sẻ kiến thức, trải nghiệm trong ứng dụng kinh tế số. Qua đó, kết nối giữa các phụ nữ muốn tận dụng công nghệ số vào việc phát triển kinh tế và sự nghiệp của mình.

KHÔI NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.