Thành lập các tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản

.

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 4529/UBND-ĐTĐT giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố thành lập các tổ công tác tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cùng doanh nghiệp, người dân trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn.

Sở Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” và Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo và xây dựng lại chung cư; phối hợp với UBND các quận, huyện đẩy mạnh và nhanh hơn nữa công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.