Phát triển nguồn nhân lực số tương lai

.

Trong 2 ngày 14 và 15-3, tại Đà Nẵng, Trường Đại học Bang Arizona phối hợp cùng Đại học Mỹ tại Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) tổ chức hội nghị Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học Việt Nam thường niên lần thứ 7 (STEMCON Việt Nam).

Hội nghị thu hút 500 đại biểu tham dự đến từ các doanh nghiệp, giới học thuật… với các phiên họp toàn thể, tọa đàm, báo cáo chuyên môn và các phiên hội thảo tương tác với toàn thể đại biểu. Nhiều chủ đề được đưa ra thảo luận tại hội thảo, như: “Tái thiết kế nguồn nhân lực trong Giáo dục STEM: Kêu gọi hợp tác công - tư phối hợp hành động” giữa lãnh đạo khối doanh nghiệp và giáo dục; “Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và phương pháp học tập trải nghiệm kỹ thuật số: Xây dựng cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm ở phạm vi rộng”...

STEMCON Việt Nam bắt đầu cách đây 7 năm từ chương trình hợp tác Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật (Higher Engineering Education Alliance Program - HEEAP) - dự án được Intel Products Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ là diễn đàn để lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, các nhà đổi mới, nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục và lãnh đạo các doanh nghiệp cùng chia sẻ ý tưởng về cách thức nâng cao năng lực STEM của Việt Nam.                           

ĐẠI BÌNH
 

;
;
.
.
.
.
.