Đại học Đà Nẵng nằm trong top 6 đại học hàng đầu Việt Nam

.

Ngày 28-7, Đại học Đà Nẵng cho biết, theo Bảng xếp hạng đại học thế giới (Webometrics Ranking of World Universities) vừa công bố tháng 7-2020, Đại học Đà Nẵng tăng 6 bậc, nằm trong top 6 đại học hàng đầu Việt Nam.

Kết quả này là bước tiến mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực vươn lên rất đáng ghi nhận của Đại học Đà Nẵng nhờ đã triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp hữu hiệu như: đổi mới cách công bố, tiếp cận và nâng cao chất lượng thông tin; kết nối đồng bộ các website của Đại học Đà Nẵng với các trường Đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, các đối tác trong nước và quốc tế; gia tăng công bố khoa học quốc tế có chỉ số trong hệ thống ISI, SCOPUS với nhiều kết quả nghiên cứu mới, có giá trị, được trích dẫn trên Google Scholar; phát hành đều đặn các ấn phẩm điện tử truyền thông số (Newsletter, Annual Report…); không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định quốc tế…

Bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics là hệ thống xếp hạng các trường dựa trên chỉ số tổng hợp gồm các tiêu chí khối lượng nội dung website, số lượt xem và độ ảnh hưởng đến các ấn phẩm bên ngoài (trích dẫn của website).

Mục đích của bảng xếp hạng nhằm khuyến khích cải thiện sự hiện diện của các viện nghiên cứu trên website và thúc đẩy việc công bố, trích dẫn các kết quả nghiên cứu khoa học của các trường đại học trên thế giới.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.