2 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học

.

Ngày 12-7, Trường Đại học (ĐH) Đông Á tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học 2022. Tại cuộc thi, có 35 đề tài được chọn báo cáo dưới hai hình thức powerpoint và poster. Trong đó, nhiều đề tài liên quan đến lĩnh vực công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, du lịch cộng đồng, quản trị kinh doanh trong thời đại số; được đánh giá mang tính ứng dụng phục vụ cộng đồng và phát triển thành sản phẩm khởi nghiệp như: Nồi cơm điện thông minh điều khiển, giám sát qua điện thoại, Phát triển du lịch chậm tại Đà Nẵng, Ảnh hưởng của hiệu ứng FOMO đến ý định mua sắm trực tuyến của thế hệ gen Z tại Đà Nẵng…

Tại cuộc thi, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp của Trường ĐH Đông Á năm 2022 dành 2 tỷ đồng đồng hành, hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm ứng dụng cao và phát triển các dự án sáng tạo khởi nghiệp sinh viên.

LÊ PHẠM

;
;
.
.
.
.
.