Huyện Hòa Vang tiếp tục triển khai mô hình xây dựng trường học xanh

.

Ngày 17-4, thực hiện đề án “Xây dựng Hòa Vang - Huyện môi trường” giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trung tâm Nghiên cứu xây dựng thích ứng (CAB) tổ chức truyền thông về bảo vệ môi trường và mô hình xây dựng trường học xanh tại Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến.

Trong 8 năm qua, 19 trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang đã tham gia mô hình xây dựng trường học xanh, trong đó có Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến.

Hiện nay, huyện tiếp tục chọn Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến và 4 trường khác để duy trì thực hiện mô hình này và thực hiện thêm các tiêu chí có yêu cầu cao hơn, đáp ứng những quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhằm có cơ sở triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

Mô hình xây dựng trường học xanh là tổng hợp các hoạt động đáp ứng các tiêu chí về cây xanh, nước sạch, môi trường đất; quản lý rác thải, nước thải và công tác vệ sinh; tiết kiệm tài nguyên và năng lượng; thiết chế công trình sân trường, phòng học, phòng làm việc...

Riêng tại Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến, trong những năm qua, trường đã huy động hơn 201 triệu đồng để đầu tư mô hình xây dựng trường học xanh, trong đó huy động từ các nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 27 triệu đồng để nâng cấp các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường.

H.H

;
;
.
.
.
.
.