Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục

.

Ngày 11-4, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy do Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh làm trưởng đoàn làm việc với Quận ủy Ngũ Hành Sơn về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá cao nỗ lực của quận Ngũ Hành Sơn trong việc thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đồng thời, đề nghị lưu ý hơn việc kiểm định chất lượng giáo dục, đầu tư xây dựng vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, có biện pháp chủ động trong xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh dạy kỹ năng sống, nâng cao nhận thức cho học sinh về pháp luật.

Báo cáo tại buổi làm việc, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, quận Ngũ Hành Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, thông qua việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy và học tỷ lệ trẻ ra lớp tăng dần hằng năm; 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm; 100% trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập, tổ chức tốt việc dạy ngoại ngữ theo đề án “Dạy và học Ngoại ngữ trong các cấp học của thành phố Đà Nẵng”, tạo điều kiện miễn giảm học phí đối với học sinh nghèo, cận nghèo, hạn chế tình trạng bỏ học. Tổng số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn năm học 2022-2023 là 901/1.082 giáo viên, đạt 83,3%. Từ năm học 2014-2015 đến năm học 2021-2022, toàn ngành có 532 đề tài sáng kiến được công nhận, 1.547 sản phẩm tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning.

Thời gian đến, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, khuyến khích giáo viên đăng ký bồi dưỡng hạng mức danh nghề nghiệp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị kịp thời các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.