Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố

.

Ngày 2-6, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025 và việc triển khai Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 25-1-2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị”.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Duy Tân cho biết, Đảng bộ trường có 18 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 268 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nhận thức đầy đủ nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tự chịu trách nhiệm, sáng tạo đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện sát với thực tế và phương châm "Giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững”. Qua đó, Đảng bộ giữ vững sự ổn định về tư tưởng chính trị, tổ chức và cán bộ; tạo sự đồng thuận và chuyển biến mạnh mẽ, trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, từ đầu nhiệm kỳ đến nay phát triển được 40 đảng viên mới. Trong công tác tuyển sinh, nhà trường đã có nhiều giải pháp tích cực để thu hút sinh viên trong và ngoài nước đều đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm. Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế, cụ thể trong 9 chỉ tiêu nhà trường đề ra, 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và công tác phát triển đảng viên mới; có 3 trường hợp đảng viên phải khai trừ ra khỏi Đảng.

Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đề nghị đảng bộ tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW đến từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường. Đồng thời mong muốn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.