.

Hoàn thành lắp đặt biểu tượng thương hiệu Đà Nẵng trước 30-9

.

UBND thành phố vừa thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc sử dụng phương án chữ “DANANG” làm công trình quảng bá thương hiệu thành phố Đà Nẵng trên bán đảo Sơn Trà.

UBND thành phố giao Sở Du lịch căn cứ chủ trương nêu trên phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định và hoàn thành công trình trước ngày 30-9-2017.

Theo Danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.