Tổ chức chương trình "Đếm ngược chào năm mới 2019"

.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng vừa ký văn bản thống nhất theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao, cho phép Công ty TNHH Truyền thông Sắc Cầu Vồng phối hợp với Công ty CP Sự kiện và Truyền thông Việt 21 tổ chức chương trình “Đếm ngược chào năm mới 2019” vào ngày 31-12-2018 tại Quảng trường 29 tháng 3, đường 2 tháng 9.

Công ty TNHH Truyền thông Sắc Cầu Vồng và Công ty Cổ phần Sự kiện và Truyền thông Việt 21 có trách nhiệm chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn chỉnh các thủ tục liên quan theo đúng quy định. Trong đó, lưu ý làm việc với Công an thành phố và các cơ quan chức năng liên quan để có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức; bảo đảm an toàn cho hệ thống sân khấu và các hạng mục khác có liên quan; bảo đảm kinh phí để tổ chức chương trình theo cam kết. Đồng thời, thực hiện bản quyền tác giả âm nhạc (nếu có) và thủ tục thông báo biểu diễn nghệ thuật về Sở Văn hóa và Thể thao theo đúng quy định.

danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.
.