Từ "Buổi đầu gieo hạt" đến "Đà Nẵng - Xuân 1975":

Hai tập sách mang dấu ấn lịch sử vẻ vang

.

“Buổi đầu gieo hạt” và “Đà Nẵng - Xuân 1975” là hai tập sách mang đầy dấu ấn lịch sử chiến đấu vẻ vang của nhân dân Đà Nẵng được Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉnh lý, hiệu đính và tái bản nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28-3-1930 – 28-3-2020) và 45 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2020).

Hồi tưởng cùng “Buổi đầu gieo hạt”

Tập sách “Buổi đầu gieo hạt” là kết quả của sự phối hợp giữa Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng và Hội Văn nghệ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, từng được biên soạn và xuất bản lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-1980) và 50 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (28-3-1930 – 28-3-1980).

Tập sách gồm 14 hồi ký của các đồng chí tiền bối cách mạng tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, kể về quá trình hình thành các tổ chức tiền thân của Đảng và sự ra đời của Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng và Thị ủy Tourane (tức thành phố Đà Nẵng) hồi đầu thế kỷ XX.

Tập sách “Buổi đầu gieo hạt” giới thiệu với bạn đọc về giai đoạn những người cộng sản đầu tiên gian khổ, hy sinh gieo hạt giống đỏ cách mạng, đem chủ nghĩa Mác-Lênin trang bị cho quần chúng công nông trong tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Đồng thời, làm sáng tỏ hơn hoạt động của các tổ chức Đảng tiền thân của Đảng bộ Quảng Nam-Đà Nẵng: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn... trong thời gian đầu mới thành lập.

Qua các trang hồi ký, bạn đọc có thể hình dung được những hoạt động tuyên truyền cách mạng của các đồng chí lúc bấy giờ, như tổ chức in và rải truyền đơn, treo cờ đỏ búa liềm, phát hành báo chí cách mạng, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, chống áp bức bất công, ủng hộ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Kết quả cho sự tranh đấu đó chính là sự ra đời của Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng, Thị ủy Tourane. Việc tái bản tập sách “Buổi đầu gieo hạt” như lời nhắc nhở, động viên cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và nhân dân Đà Nẵng trong việc ra sức phấn đấu, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày một giàu đẹp, an bình, văn minh và hiện đại, như khát vọng của các thế hệ cha anh buổi đầu dấn thân theo Đảng làm cách mạng.

Hừng hực khí thế cách mạng từ “Đà Nẵng - Xuân 1975”

Tập sách “Đà Nẵng - Xuân 1975” xuất bản lần đầu nhân kỷ niệm 25 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2000). Tập sách tập hợp 38 bài hồi ký của những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy chiến dịch Xuân 1975 và cả những người dân bình thường: chị phụ nữ, anh công nhân, em sinh viên, học sinh... với tấm lòng yêu nước thiết tha dưới sự lãnh đạo của Đảng, của tổ chức, đã bất chấp gian lao, nguy hiểm, quyết sống chết với quân thù trong trận quyết chiến cuối cùng để đất nước được độc lập.

Từ trải nghiệm trong cuộc chiến đấu chống Mỹ, ngụy tại chiến trường Quảng Đà, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, với tình yêu quê hương, đất nước, các bài hồi ký đã cho chúng ta những góc nhìn mới lạ, chân thực về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng thành phố Đà Nẵng năm 1975.

Đó là quá trình âm thầm chuẩn bị của mỗi cán bộ, đảng viên và cơ sở cách mạng ở hầu hết các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang Quảng Đà nhằm giải phóng Đà Nẵng, để cất cao câu hát đáng tự hào “Đà Nẵng ơi, hôm nay giải phóng rồi” vào ngày 29-3-1975.

Trong lần tái bản này, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp cùng với Ban Dân vận Thành ủy in lại toàn bộ nội dung tập sách đã được xuất bản năm 2000, chỉ biên tập, chỉnh sửa các chi tiết, nhất là bổ sung, chú thích một số thông tin cho phù hợp với hiện nay.

Đặc biệt, tập sách đã bổ sung 5 bài mới  và nhiều ảnh tư liệu lịch sử có giá trị hiện đang được lưu trữ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Nhiều tài liệu trong số đó được công bố lần đầu nhằm góp phần làm phong phú, sinh động hơn cho tập sách.  

BÁ LỘC

;
;
.
.
.
.
.