Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch danh lam thắng cảnh đặc biệt quốc gia Ngũ Hành Sơn

.

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định 519/QĐ-TTg ngày 16-4-2020 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Non nước Ngũ Hành Sơn, Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN
Non nước Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 1.049.701m2, được xác định theo bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ 1 và  khu vực bảo vệ 2 của di tích tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Ranh giới lập quy hoạch gồm phía đông giáp đường Trường Sa và các khu nghỉ dưỡng ven biển, phía tây giáp sông Cổ Cò, phía nam giáp sông Cổ Cò và khu dân cư hiện trạng, phía bắc giáp đường Phạm Hữu Nhật và khu tái định cư Hòa Hải 2.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, hài hòa với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch; trở thành không gian văn hóa, không gian tổ chức lễ hội kết hợp điểm vui chơi giải trí đặc sắc của thành phố Đà Nẵng và là điểm đến quan trọng trên hành trình du lịch con đường di sản miền Trung.

Việc lập quy hoạch sẽ làm cơ sở khoa học cho nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các giá trị đặc trưng, hệ sinh thái nguyên gốc của di tích; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của khu vực di tích; bảo đảm kết nối hài hòa, đồng bộ với cảnh quan, môi trường xung quanh, với quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và các quy hoạch có liên quan khác.

Đồng thời, việc lập quy hoạch cũng định hướng lộ trình và các nhóm giải pháp tổng thể quản lý, đầu tư xây dựng, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển bền vững các loại hình du lịch.

Đây cũng là căn cứ pháp lý để xây dựng quy định quản lý, bảo vệ, kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan để lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch được duyệt; tạo điều kiện, cơ chế, nguồn lực để thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển bền vững tại khu vực.

Theo Quyết định số 519/QĐ-TTg, thời gian lập quy hoạch không quá 18 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch (ngày 16-4-2020). Cấp phê duyệt quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ; cơ quan quản lý lập quy hoạch là UBND thành phố Đà Nẵng; cơ quan chủ trì thẩm định và trình duyệt là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. UBND thành phố Đà Nẵng chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí khác có liên quan đến công tác lập quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn theo quy định của pháp luật.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.