.

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp còn thấp

(ĐNĐT) - Việc sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng theo hướng thương mại điện tử trong doanh nghiệp (DN) còn rất thấp. Các DN tư nhân, quy mô nhỏ ít đầu tư hạ tầng CNTT, vẫn còn vùng trắng về hạ tầng CNTT; trang thiết bị CNTT chưa được đầu tư đồng bộ; vấn đề bảo mật và an ninh mạng chưa được quan tâm đúng mức; nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao còn thiếu và yếu… 

Đánh giá này được đưa ra  tại Hội thảo “Tiếp cận các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) chi phí thấp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh” do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng phối hợp với Viện Tin học doanh nghiệp (ITB) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 5-10.

Theo kết quả khảo sát tại các DN vừa và nhỏ ở Đà Nẵng,  có 86,5% DN ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn phòng; 31% DN có trang web riêng.

Tại hội thảo, các DN đã được tiếp cận với một số nhóm giải pháp chi phí thấp, hiệu quả cao trong một vài lĩnh vực như: giải pháp văn phòng điện tử trực tuyến (VCCI WebOffice); giải pháp quản lý tài chính kế toán; giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong tìm kiếm phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu DN trên mạng Internet; giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…Qua đó, các DN tìm ra những giải pháp phù hợp nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng CNTT, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tại Doanh nghiệp.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.