Bạn đọc

Cây xanh che khuất biển báo

08:59, 25/04/2023 (GMT+7)

Báo Đà Nẵng nhận công văn của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng phản hồi thông tin “Cây xanh che khuất biển báo và bảng tên đường” đăng số báo ngày 8-4 với nội dung trên tuyến đường Vũ Lăng (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lê) đối diện số nhà 12 cây xanh che khuất biển báo cấm đỗ ô-tô khiến người đi đường khó quan sát.

Công văn cho biết, sau khi nhận phản ánh từ báo, trong ngày 11-4, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng đã hoàn thành phát quang cây xanh che khuất bảng tên đường báo nêu.

PHÒNG BẠN ĐỌC

.