Thanh tra Chung cư An Trung 2

.

Thanh tra thành phố vừa công bố Quyết định số 44/QĐ-TTr ngày 31-5-2019 của Chánh Thanh tra thành phố về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) do Liên danh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 579 làm chủ đầu tư.

Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày 5-6-2019. Đoàn thanh tra sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ, biên nhận, số lượng trường hợp được cấp thẩm quyền phê duyệt, số trường hợp được ký hợp đồng thuê căn hộ nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2, trường hợp bố trí không đúng theo danh sách được Sở Xây dựng phê duyệt, số trường hợp đã đem căn hộ được bố trí để cho thuê, chuyển nhượng trái quy định…

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.