.

Thơ:Thái độ

Thái độ  

I.
cũng đành nói một điều gì đó
cũng đành hát một bài vui hay buồn
 
đứng trước tấm gương, mơ hồ phản chiếu
thời gian nào từ phía phôi phai?
 II.
đôi mắt nhìn thẳng
không cần mang kính
 
nghe hết mọi điều
nói điều im lặng.

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

;
.
.
.
.
.