Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc thăm Khu di tích Pác Bó

.

Sáng 21-11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Khu di tích lịch sử Pác Bó.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch với Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa tại Khu di tích lịch sử Pác Bó. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch với Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa tại Khu di tích lịch sử Pác Bó. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đây là hoạt động nằm trong chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đây là hoạt động nằm trong chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại lễ tham gia trồng cây lưu niệm ở Khu di tích lịch sử Pác Bó (Cao Bằng).  (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại lễ tham gia trồng cây lưu niệm ở Khu di tích lịch sử Pác Bó (Cao Bằng). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa nghe giới thiệu về Khu di tích lịch sử Pác Bó. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa nghe giới thiệu về Khu di tích lịch sử Pác Bó. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Pác Bó. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Pác Bó. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Pác Bó. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Pác Bó. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Theo TTXVN/Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.