Tìm giải pháp khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

.

Ngày 25-9, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức tọa đàm với chủ đề “Các giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì tọa đàm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu định hướng tọa đàm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung nhìn nhận, đánh giá, trình bày thẳng thắn thực trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay; trong đó, làm rõ 4 nội dung trọng tâm: Các biểu hiện cụ thể của tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố hiện nay; các biểu hiện đó diễn ra ở đâu; nguyên nhân khách quan, chủ quan của thực trạng và giải pháp xử lý trong thời gian đến.

Trình bày đề dẫn tọa đàm, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Theo Chủ tịch UBND thành phố, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ; tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính thành phố; cơ bản xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu lên thực trạng về thái độ, trách nhiệm làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ hiện nay. Trong đó, đã nêu lên 12 hành vi biểu hiện của tình trạng nêu trên, trên cơ sở đó, xác định các nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất một số giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian đến.

Tại tọa đàm, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, chuyên gia, người có kinh nghiệm trên các lĩnh vực trình bày các tham luận, trong đó tập trung làm rõ nội hàm của thực trạng theo chủ đề tọa đàm đặt ra; chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất nhiều nhóm giải pháp để khắc phục, chấn chỉnh tình trạng trên, đặc biệt là việc hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, kiểm tra giám sát, kỷ luật, tăng cường phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm…

Phát biểu kết luận tọa đàm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu của đại biểu đã thẳng thắn, tự phê bình và phê bình, không ngại va chạm, chỉ rõ được một số lĩnh vực, một số khâu, quy trình có những biểu hiện của việc đùn đẩy, né tránh, e ngại, thậm chí e sợ, gây ách tắc, chậm trễ trong thực thi công vụ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và sự phát triển chung của thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thảo luận, chỉ đạo việc xây dựng chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 29-CT/TU phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Qua tọa đàm, Ban Thường vụ Thành ủy cũng mong muốn cán bộ, công chức tự soi, tự nhận để tự sửa, nêu cao danh dự, lòng tự trọng, nhất là danh dự của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đồng thời, các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp kết quả tọa đàm, hoàn chỉnh các nội dung phục vụ hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, sẽ được tổ chức vào ngày 28-9.

PV - TCBC

;
;
.
.
.
.
.