Đẩy mạnh hơn nữa công tác tạo nguồn, phát triển Đảng

.

Năm 2024, Đảng bộ thành phố phấn đấu phát triển đảng viên mới đạt 4% so với tổng số lượng đảng viên đầu năm. Đây là nhiệm vụ quan trọng nặng nề nên đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm bằng các giải pháp cụ thể.

Đảng ủy phường Tam Thuận tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên  năm 2024. Ảnh: PV
Đảng ủy phường Tam Thuận tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên năm 2024. Ảnh: PV

Triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm

Đầu tháng 3, Đảng ủy phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) tổ chức hội nghị tạo nguồn phát triển đảng viên năm 2024. Tại hội nghị, đại diện các cấp ủy đề xuất, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên tại khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp... Bí thư Đảng ủy phường Tam Thuận Lại Tiến Hương cho biết, thời gian qua, với chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhận thức của cấp ủy về công tác phát triển đảng viên có sự thay đổi, chuyển biến theo hướng tích cực.

Cấp ủy đảng xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường, bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Do đó, thời gian tới, cấp ủy chi bộ, các hội đoàn thể tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và đảng viên trong công tác phát triển đảng viên. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hình thành động cơ đúng đắn vào Đảng của quần chúng.

Theo ghi nhận tại các đơn vị, địa phương, trong quý 1-2024, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức hội nghị triển khai công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Qua đó, đề ra các giải pháp trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể để từng cơ quan, đơn vị thực hiện. Theo Bí thư Đảng ủy phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) Nguyễn Huy Bình, năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra chỉ tiêu cho Đảng bộ phường phát triển 22 đảng viên. Đây là một khó khăn, thách thức lớn nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy phường sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp cho từng chi bộ trực thuộc sát với thực tế, có tính khả thi cao; quan tâm đến đối tượng quần chúng là bộ đội xuất ngũ, đoàn viên, hội viên, người theo tôn giáo, đặc biệt là quần chúng ưu tú hiện đang tham gia công tác tại các khu dân cư. UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự phường được phân công phối hợp thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Công tác xây dựng chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong sạch vững mạnh được tăng cường, gắn với việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng; kết hợp đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua, tạo môi trường tốt cho quần chúng rèn luyện, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn đưa vào danh sách đối tượng Đảng. “Hiện nay, qua rà soát có 30 quần chúng ưu tú đã được học lớp cảm tình Đảng, sẽ là nguồn quan trọng để đảng bộ thực hiện đạt mục tiêu đề ra”, ông Bình nói.

Những giải pháp căn cơ

Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong công tác phát triển Đảng, ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu kết nạp đảng viên mới, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, giao nhiệm vụ, định hướng hoạt động thực tiễn cho đối tượng dự nguồn để rèn luyện, thử thách, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng nhằm giúp quần chúng xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát nguồn lực trong đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh để tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện kết nạp sát với thực tiễn, có tính khả thi cao; gắn việc lãnh đạo, tổ chức hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng với vai trò nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu. Bộ phận quản lý hồ sơ đảng viên Ban Tổ chức Quận ủy phối hợp với Đảng ủy 13 phường, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cá nhân được giới thiệu đến liên hệ việc xác minh, đối khớp lý lịch được nhanh gọn, cũng như nhận xét việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với những quần chúng thuê trọ trên địa bàn quận Hải Châu.

Một trong nhiều giải pháp mà Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà đề ra, đó là đổi mới nội dung, hình thức các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng  sát với yêu cầu thực tiễn và linh hoạt trong bố trí các lớp đối tượng Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tham gia. “Đối với các tổ chức cơ sở đảng có tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch tạo nguồn, phát triển Đảng phù hợp cho từng giai đoạn cũng như cả nhiệm kỳ; phân công nhiệm vụ để mỗi đảng viên và tổ chức đảng thực hiện công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên một cách thường xuyên, bài bản, trách nhiệm hơn”, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà Lê Trung Kiên nhấn mạnh.

Trong công tác tạo nguồn phát triển đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Hà Đức Hoài cho rằng, phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; chú trọng đến chất lượng nguồn thật sự tiêu biểu, ưu tú, có động cơ đúng đắn, trong sáng, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia công tác phát triển đảng viên thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; nội dung sinh hoạt phải mang tính chính trị vừa thiết thực, phong phú và có sức hấp dẫn, lan tỏa, thu hút quần chúng, qua đó phát hiện nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.