Biểu dương 25 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng

.

Ngày 22-5, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận giai đoạn 2019-2024.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quận phát triển toàn diện, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, thực sự là động lực tinh thần to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được tỏa sáng trong lòng nhân dân, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Với những thành tích và kết quả đạt được, 5 năm qua, có hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Chủ tịch UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND quận Ngũ Hành Sơn khen thưởng. Đặc biệt, năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự quận được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị “Vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”.

Dịp này, UBND quận biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận giai đoạn 2019-2024.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.