Phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"

.

Ngày 5-6, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố và Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác dân vận giữa hai cơ quan.

Báo cáo tại hội nghị, trong 3 năm qua, hai cơ quan phối hợp triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố; Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Hai cơ quan đã chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân vận, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và chất lượng tham mưu; triển khai các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”. Trong quý 1-2024, có 73 mô hình tập thể, 16 mô hình cá nhân đăng ký mới, duy trì 14 mô hình tập thể. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phối hợp chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị.

Thời gian đến, hai cơ quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tăng cường công tác trao đổi thông tin, thực hiện sáng tạo trong tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác dân vận...

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.