Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Trung ương

.

ĐNO - Ngày 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện quy định; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải), Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng (bên trái) và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải), Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND Ngô Xuân Thắng và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự điểm cầu Đà Nẵng.

Hội nghị nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện quy định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, việc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm bắt một cách đầy đủ, có hệ thống nội dung của hai văn bản quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng, nắm chắc, hiểu sâu, tổ chức tốt Quy định số 144-QĐ/TW, từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) và các đại biểu dự điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) và các đại biểu dự điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đặc biệt, phải đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức, yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền tài, danh vọng.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền, cần nắm chắc, tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, bảo vệ cái tốt, cái đúng, đấu tranh, phê phán, loại bỏ các quan điểm, hành vi trái với đạo đức cách mạng, đạo đức Cộng sản.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong chỉ thị. Trong đó, cần lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình, bảo đảm cán bộ, đảng viên phải nắm, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, bảo đảm một cách đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Cùng với đó, lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình cũng như cấp trên.

Cán bộ, đảng viên dự tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cán bộ, đảng viên dự tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện cần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian tổ chức lấy ý kiến cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và có cách thức phù hợp lấy ý kiến tham gia của cán bộ lão thành, nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia...

Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu.

Quá trình thực hiện phải làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cấp ủy các cấp.

Công tác xử lý nhân sự phải chú ý cả về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu và số lượng, đặc biệt phải coi trọng chất lượng...

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.
.