Chân dung vị giáo sư trẻ nhất Việt Nam

Người trẻ tuổi nhất được phong giáo sư năm 2017 là phó giáo sư, tiến sỹ khoa học Phạm Hoàng Hiệp thuộc Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trước đó, năm 2011, ông Phạm Hoàng Hiệp cũng là người trở thành phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam khi mới 29 tuổi.

 Theo Vietnam+

;
.
.
.
.