7 hội sách tổ chức tại Đà Nẵng

ĐNO - Từ tháng 4 đến tháng 9-2018, có tổng cộng 7 hội sách được tổ chức lần lượt tại 6 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

 Đồ họa: TRANG VŨ

;
.
.
.
.