Đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường thuộc ĐH Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng công bố quy định cụ thể về việc xét tuyển thẳng hệ chính quy vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc năm 2018.

 Đồ họa: TRANG VŨ

;
.
.
.
.