Đẩy mạnh phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

.

Ngày 14-11, phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại Đà Nẵng luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: X.D

Nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch được ban hành làm cơ sở tiền đề để các cấp, ngành triển khai thực hiện đồng bộ. Nhờ đó, thành phố đạt được những kết quả đáng tích cực trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Trong đó, công tác tạo nguồn cán bộ nữ được quan tâm, tỷ lệ các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có nữ lãnh đạo chủ chốt tăng từ 53% năm 2017 lên 69,29% năm 2022, tỷ lệ phụ nữ được giải quyết việc làm hằng năm chiếm tỷ lệ trên 35%...

Nhiều hoạt động, mô hình thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em được duy trì, phát huy hiệu quả. Vai trò, vị thế phụ nữ trong gia đình, phát triển kinh tế ngày càng được nâng cao, thể hiện bản thân rõ nét hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Tháng hành động bình đẳng giới năm nay diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12 với chủ đề “Bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, sẽ là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông, huy động sự vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, người dân chung tay thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng “thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 24-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực thi pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em; thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phát hiện kịp thời những vấn đề nóng, vấn đề phát sinh trong công tác bình đẳng giới để có giải pháp, hướng xử lý kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, chú trọng công tác phối hợp, lồng ghép các vấn đề về giới trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên mọi lĩnh vực.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, hành vi trong mỗi người dân, góp phần xóa bỏ những quan niệm truyền thống, định kiến giới, phân biệt đối xử giới và bạo lực trên cơ sở giới; biểu dương, nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Dịp này, UBND thành phố trao quà cho 45 phụ nữ là hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

X.DŨNG

;
;
.
.
.
.
.