Đề nghị đắp đập tạm trên sông Quảng Huế

.

ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 1051/UBND-SNN ngày 29-2-2024 gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đắp đập tạm trên sông Quảng Huế trong năm 2024 để tăng lưu lượng nước về hạ du sông Vu Gia.

Video: HOÀNG HIỆP  

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa (từ tháng 3 đến 8-2024) của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 3 đến tháng 5-2024, tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 6 đến tháng 8-2024, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm; cần đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.

“Như vậy, tình trạng thiếu nước, nhiễm mặn ở hạ du sông Vu Gia bao gồm thành phố Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam có nguy cơ cao xảy ra”, công văn nêu rõ.

Trong các năm từ 2019-2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng tiến hành đắp đập tạm bằng bao cát trên sông Quảng Huế đến cao trình 3,2m.

Năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế. Tuy nhiên, do mực nước trên sông Vu Gia luôn ở mức cao, bảo đảm yêu cầu cấp nước cho hạ du nên không cần thiết đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã lập hồ sơ thiết kế gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện theo quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 1-2-2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Quảng Nam để xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Để tiếp tục bảo đảm cấp nước an toàn cho hạ du sông Vu Gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong năm 2024, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện khi điều kiện thực tế cho phép.

Công trình cửa điều tiết nước sông Vu Gia tại sông Quảng Huế bị hư hỏng, sạt lở nặng nề sau màu lũ năm 2023 làm tỷ lệ phân lưu nước sông Vu Gia về sông Thu Bồn nhiều hơn năm 2023, góp phần làm mực nước sông thường xuyên hạ thấp đầu năm 2024. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công trình cửa điều tiết nước sông Vu Gia tại sông Quảng Huế bị hư hỏng, sạt lở nặng nề sau mùa lũ năm 2023 làm tỷ lệ phân lưu nước sông Vu Gia về sông Thu Bồn nhiều hơn năm 2023, làm cho mực nước sông thường xuyên hạ thấp đầu năm 2024. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước đó, sau khi mực nước sông Vu Gia và sông Yên hạ thấp, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã ban hành văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng phối hợp vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch (gồm các đập dâng An Trạch, Bàu Nít, Hà Thanh, Thanh Quýt cùng các trạm thủy nông) để bảo đảm nguồn nước phục vụ tưới cho 9.700ha đất sản xuất nông nghiệp và cấp nước cho một số ngành kinh tế khác của 2 địa phương.

Công ty TNHH MTV Khai thức thủy lợi Quảng Nam đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng phối hợp, thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ và quy trình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch theo Quyết định số 82/2005/QĐ-BNN ngày 20-12-2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đồng thời, sửa chữa, khắc phục kịp thời các cánh cửa van điều tiết đang bị hư hỏng nhằm hạn chế tối đa lượng nước rò rỉ qua đập An Trạch.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
.