Y tế - Sức khỏe

Ban hành kế hoạch sử dụng mới vắc-xin phòng Covid-19 năm 2023

09:07, 23/05/2023 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 năm 2023 và yêu cầu các địa phương xác định nhu cầu vắc-xin, xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phù hợp với tình hình địa bàn. Theo Bộ Y tế, ước tính đến hết năm 2023, nhu cầu vắc-xin phòng Covid-19 của các địa phương cần bổ sung là hơn 2,259 triệu liều. Nhu cầu này có thể thay đổi theo đề xuất của địa phương.

Đối tượng cụ thể được tiêm chủng theo kế hoạch trên, gồm: người từ 18 tuổi trở lên, người thuộc đối tượng tiêm, người chưa tiêm các mũi nhắc lại và người đến lịch tiêm trong năm 2023 (từ 17 lên 18 tuổi); người từ 12 đến dưới 18 tuổi, người chưa tiêm đủ 3 mũi, người đến lịch tiêm trong năm 2023 (từ 11 lên 12 tuổi); người từ 5 đến dưới 12 tuổi; người có nhu cầu tiêm mũi cơ bản. Riêng trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp theo cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên sẽ được Bộ Y tế khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể khi có đủ căn cứ, cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Theo đó, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách Nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác khác.

PHAN CHUNG

.