.

Triển khai giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng Bà Nà - Núi Chúa

Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa vừa cho biết, đơn vị đã triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2017. Theo đó, rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa có 26.751ha, là khu vực giàu tài nguyên động thực vật nhất ở Đà Nẵng, nên 4 giải pháp chính được triển khai gồm: Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư khu vực cận rừng, với phương châm phòng là chính; ký cam kết thực hiện tốt quy định về PCCCR với Ban nhân dân thôn ở các thôn cận rừng và hơn 1.000 hộ, cơ quan đơn vị; lắp đặt hàng chục biển cấm lửa tại những khu vực xung yếu. Hai là, thành lập các tổ, đội xung kích PCCCR, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCCR của đơn vị và Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng. Đối với 3 xã Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Bắc, các địa phương có rừng đặc dụng, ngoài Ban chỉ huy bảo vệ rừng và PCCCR của 3 xã với 45 thành viên, 20 tổ, đội xung kích PCCCR với 171 thành viên đã được thành lập. Ba là, thực hiện triệt để phương châm 4 tại chỗ trong PCCCR, ban quản lý đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chữa cháy rừng. Bốn là, phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, qua đó ưu tiên lực lượng thường xuyên tuần tra, cảnh giới, phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống sử dụng lửa sai quy định trên vùng rừng.

Phương án PCCCR tại rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa được cụ thể hóa với các tình huống giả định có thể xảy ra. Việc huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, triển khai chữa cháy khi tình huống xấu, phân công trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân đã được Phòng Cảnh sát PCCC số 5 cùng Chi cục Kiểm lâm phê duyệt.

N.C
 

;
.
.
.
.
.