.

Xử lý nghiêm sai phạm

.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ các giải pháp đồng bộ, cấp bách tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ. Một trong những giải pháp cần đặc biệt quan tâm là xem xét và xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Một trong những vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm về xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đó là vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng điều tra làm rõ các sai phạm; đến nay nhiều cán bộ - kể cả cán bộ cấp cao có liên quan đã bị xem xét xử lý. Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan có trách nhiệm điều tra, xem xét, xử lý tận gốc. Ngày 15-2, thêm 5 cán bộ liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị khởi tố điều tra, 4 người đã bị bắt tạm giam để  phục vụ công tác điều tra.

Cũng dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các cơ quan Trung ương khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin về khối tài sản lớn của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các thành viên gia đình tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang. Trước đó, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã bị kỷ luật khiển trách do liên đới trách nhiệm trong vụ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh.

Số tài sản lớn của bà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các vấn đề liên quan  rồi đây sẽ được các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, kết luận làm rõ, công khai trước dư luận. Tuy nhiên, về đạo đức công vụ, đạo đức người đảng viên cộng sản, uy tín của người đứng đầu - xét về những điều đảng viên không được làm thì chung quanh trách nhiệm của bà Thứ trưởng có nhiều điều đáng suy ngẫm. Nhiều câu hỏi về người cán bộ cao cấp này của Đảng đang được đặt ra mà công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không thể không bàn tới. Sự thông suốt của người dân về suy nghĩ và hành động - về sự trong sáng, tính tiên phong gương mẫu, lôi kéo tập hợp quần chúng của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp giữ trọng trách trong bộ máy hành pháp mới là điều có tính quyết định về sức mạnh của Đảng, về công tác xây dựng Đảng.

Lúc sinh thời, Bác Hồ đã luôn nhắc nhở vai trò nêu gương sáng của cán bộ, đảng viên. Bác nói: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Cán bộ phải hy sinh cho dân, khổ trước thiên hạ, vui (hưởng thụ) sau thiên hạ; có như vậy cán bộ nói dân mới theo, mới tập hợp được nhân dân theo Đảng làm cách mạng. Bác Hồ còn nói, cán bộ hư sẽ làm Đảng mất uy tín, Đảng giảm sút sức mạnh. Trong cuộc sống hằng ngày, không gì là người dân không biết; dân biết, ắt công luận biết, báo chí biết. Bác Hồ chỉ rõ, Đảng cầm quyến càng phải cảnh giác với sự sinh sôi nảy nở của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thu vén. Công tác xây dựng Đảng mà không dựa vào tai mắt của nhân dân sẽ không bao giờ có sự thành công triệt để.

Dư luận rất đồng tình và hoan nghênh thái độ rõ ràng, dứt khoát, kiên quyết  của Đảng, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc  xem xét, kết luận rõ ràng về phẩm chất cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp, không trừ một ai, không có vùng cấm; xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng, vụ lợi, thu vén cá nhân, thiếu gương mẫu, làm giàu không bình thường. Loại bỏ các phần tử thoái hóa biến chất là loại bỏ “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ Đảng. Đó là sự sống còn của Đảng, của chế độ. Cán bộ, đảng viên nêu gương, đó là sức mạnh của Đảng.

 Trong các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ, vai trò, tính phát hiện của người dân, của báo chí hết sức quan trọng. Báo chí của ta là báo chí của Đảng, đồng thời là diễn đàn của nhân dân. Báo chí là tai mắt, là một trong những công cụ sắc bén thực hiện giám sát cán bộ, giám sát xã hội, cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Trong các vụ việc Trịnh Xuân Thanh và Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, các cơ quan báo chí đã góp phần phát hiện, vào cuộc sớm. Niềm tin lớn thì trách nhiệm xã hội, trách nhiệm chính trị của báo chí càng phải cao, tính trung thực, chính xác trong thông tin càng phải được coi trọng.

Đảng mạnh là Đảng dũng cảm tự phê bình, nhận khuyết điểm và tích cực sửa sai. Cán bộ có thành tích thì biểu dương khen thưởng, cán bộ có sai phạm thì xử lý nghiêm minh để làm gương. Một Đảng như thế, nhân dân sẽ ngày càng tin yêu, sát cánh bên cạnh. Lời dạy ấy của Bác Hồ, ngày nay vẫn nguyên giá trị - như một chân lý bất di bất dịch vậy.

PHẠM QUỐC TOÀN

;
.
.
.
.
.