.
Kiểm tra Nhà máy Xử lý nước thải tập trung KCN Liên Chiểu

Báo cáo kết quả trước ngày 15-6

.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với Trạm xử lý nước thải tập trung và các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Liên Chiểu.

Trách nhiệm của đoàn là kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý, xử lý các công trình, máy móc thiết bị và tiến hành đánh giá Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công ngiệp Liên Chiểu của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng; trên cơ sở đó xác định rõ nguyên nhân và đề xuất xử lý theo quy định.

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Liên Chiểu; phát hiện, xử lý kịp thời doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra cho UBND thành phố trước ngày 15-6.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.