Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Phát biểu tại hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 tổ chức chiều 14-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho rằng, kinh tế tập thể trong những năm qua đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của thành phố, nhất là giải quyết việc làm, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… Tuy nhiên, kinh tế tập thể của thành phố vẫn còn nhiều điểm yếu kém, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, chưa mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên. Vì vậy, thành phố và các sở, ngành cần nỗ lực hơn nữa để đồng hành, hỗ trợ, cải thiện tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời gian đến. Các quận, huyện phối hợp với Liên minh HTX thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hoàn tất các thủ tục chuyển giao và hướng dẫn giải thể dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, bỏ địa điểm kinh doanh. Liên minh HTX thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn HTX phát triển sản phẩm dịch vụ gắn với việc thực hiện mục tiêu tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng có 109 HTX (trong đó có 30 HTX đã ngừng hoạt động, bỏ địa điểm kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể) và 1 liên hiệp HTX, với gần 9.000 thành viên. So với thời điểm ngày 1-7-2013, tăng 18 HTX. Về doanh thu trung bình của HTX năm 2016 đạt hơn 2,5 tỷ đồng, tăng gần 1 tỷ đồng so với năm 2013; thu nhập bình quân của người lao động đạt 40 triệu đồng/năm. Từ khi thực hiện Luật HTX 2012, các ngành, các cấp, UBND các quận, huyện đã hỗ trợ các HTX tích cực về vốn, mặt bằng, chuyển giao công nghệ, giải quyết đầu ra, đầu vào cho sản phẩm. Ngoài ra, các HTX cũng tích cực hỗ trợ người lao động. Qua đó, đời sống ngày càng được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.