Vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt

.

Chiều 9-8, Ban chỉ đạo (BCĐ) cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là BCĐ) họp công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về tái thành lập BCĐ và thông qua dự thảo quy chế làm việc, chương trình hành động của BCĐ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xung quanh dự thảo quy chế làm việc với chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức của BCĐ cuộc vận động; trách nhiệm, quyền hạn của các trưởng, phó ban và các ủy viên, bộ phận thường trực giúp việc của BCĐ; chế độ làm việc, điều kiện, kinh phí hoạt động và việc tổ chức thực hiện.

Qua đó, nhiều giải pháp lâu dài được đưa ra như: cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền theo chiều sâu trong mọi tầng lớp nhân dân; các ban, ngành vào cuộc quyết liệt để thay đổi thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng; cơ quan chức năng tăng cường giám sát, quản lý bán hàng trực tuyến để chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường, ảnh hưởng xấu đến nhà sản xuất. Các doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá thành; chính quyền cần có cơ chế chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng...

Những tháng cuối năm 2017, BCĐ thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng các chuyên mục và thông tin về cuộc vận động trên Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu thị trường, đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm. Các thành viên BCĐ của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt khi mua sắm, tiêu dùng. Các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái…

Sở Công thương tuyên truyền, triển khai thực hiện đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với cuộc vận động; tổ chức các chương trình hoạt động quảng bá, giới thiệu hàng Việt, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi...

DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.