.

Tài trợ trang thiết bị dạy học cho quận Thanh Khê

.

UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt tiếp nhận trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy học, do Sở GD&ĐT tỉnh Gyesong Sang Nam (Hàn Quốc) tài trợ.

Theo đó, cơ quan tiếp nhận và thực hiện là Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp và Dạy nghề quận Thanh Khê. Các trang thiết bị bao gồm: 31 bộ máy tính để bàn, 1 máy chiếu và màn hình dành cho máy chiếu, 1 bộ bàn một người, 15 bộ bàn hai người, 28 ghế 4 chân, 3 ghế 3 chân, 1 máy scan. Tổng kinh phí viện trợ (100% giá trị thiết bị) là 74.000 USD.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.