.

Tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa

.

Ngày 6-12, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03, Cụm thi đua số 6 duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an và tổ chức Đoàn các cấp trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy ở lứa tuổi thanh-thiếu niên” và ký kết giao ước thi đua “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh-thiếu niên” giai đoạn 2016-2018.

Theo báo cáo của các địa phương trong Cụm thi đua số 6 (gồm 7 tỉnh, thành duyên hải miền Trung, từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận), tình hình tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa (chủ yếu từ 16-35 tuổi, chiếm hơn 73%). Từ đầu năm 2016 đến nay, Công an 7 tỉnh, thành phố trong Cụm phát hiện 457 vụ liên quan đến ma túy; phát hiện và xử lý hơn 2.800 đối tượng nghiện…

Hội thảo cũng nêu một số hạn chế như: việc phối hợp giữa Công an và các cấp bộ Đoàn chưa được duy trì thường xuyên; công tác giáo dục pháp luật và một số chính sách hỗ trợ sau cai còn thiếu thực tiễn nên kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế.

Trong thời gian đến, lực lượng Công an, tổ chức Đoàn các cấp và các hội, đoàn thể phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp để quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy. Lực lượng chức năng tăng cường phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, kết hợp với thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý người nghiện nhằm kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy trong bộ phận thanh-thiếu niên...

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.