.

Đam mê sáng tạo

.

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa phong tước hiệu A.VAPA (Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam) cho 49 tác giả trên cả nước; trong đó, Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều tác giả được phong tước hiệu đợt này.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số tác phẩm của các NSNA Đà Nẵng vừa được phong tước hiệu, đó là: Huỳnh Nam Đông, Huỳnh Văn Truyền, Nguyễn Văn Thành và Trịnh Thu Nguyệt – những nghệ sĩ nhiếp ảnh nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo trong nhiếp ảnh nghệ thuật.

Động Huyền Không - Huỳnh Văn Truyền
Động Huyền Không - Huỳnh Văn Truyền
Mùa xuân yêu thương - Trịnh Thu Nguyệt
Mùa xuân yêu thương - Trịnh Thu Nguyệt
Thăm rớ - Nguyễn Văn Thành
Thăm rớ - Nguyễn Văn Thành
Như mẹ hiền - Huỳnh Nam Đông
Như mẹ hiền - Huỳnh Nam Đông
Đêm Bà Nà - Huỳnh Văn Truyền
Đêm Bà Nà - Huỳnh Văn Truyền
Thợ trẻ - Huỳnh Nam Đông
Thợ trẻ - Huỳnh Nam Đông
Bướm vàng - Trịnh Thu Nguyệt
Bướm vàng - Trịnh Thu Nguyệt
Độc diễn - Nguyễn Văn Thành
Độc diễn - Nguyễn Văn Thành

 

;
.
.
.
.
.