Tăng cường mở rộng kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với quốc tế

.

ĐNO - Đà Nẵng là địa phương xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố theo “Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo ở địa phương” năm 2023; 3 lần nhận được danh hiệu “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam xét tặng. Việc mở rộng, kết nối với các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực và quốc tế cho thấy thành phố tiếp tục xác định giữ vai trò là một trong ba trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, giữ vai trò trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

 

ĐÔNG HẢI - VIỆT ÂN

 

;
;
.
.
.
.
.