Infographic - Quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã

ĐNO - Tại kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 14-12-2023, các đại biểu HĐND đã thống nhất thông qua tờ trình của UBND thành phố về Quy định về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã.

s
 

Đồ họa: MAI ANH

;
;
.
.
.
.
.