Infographic - Quy chế xét tặng giải thưởng 'Cống hiến cho Đà Nẵng'

ĐNO -  UBND thành phố Đà Nẵng triển khai xét tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đối tượng khen thưởng gồm cá nhân hiện sinh sống và làm việc trong và ngoài thành phố; cá nhân là người Việt Nam đang ở nước ngoài; cá nhân là người nước ngoài. 

 THU DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.